Category Archives: Nông nghiệp

Cách làm hầm biogas cải tiến giá rẻ

cách làm hầm biogas cải tiến rẻ tiền

Hầm biogas là hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi được xây dựng, sử dụng phổ biến trên thị trường hiện nay và nhận được sự ưa chuộng của khách hàng, người chăn nuôi. Có thể thấy rằng, ưu điểm của hệ thống hầm biogas  bằng gạch được đưa vào sử dụng và mang đến cho bà con […]

Vai trò quan trọng của bể biogas

Ngành chăn nuôi ngày càng phát triển mạnh mẽ với sự gia tăng nhanh chóng về số lượng vật nuôi cũng như số lượng chuồng trại chăn nuôi. Sự phát triển nhanh chóng này đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc của thị trường và người dân ngày càng tăng cao như […]

Ngành chăn nuôi có chịu tác động từ dịch Covid-19 không?

Với sự diễn biến thất thường của tình hình dịch viêm phổi Covid-19, rất nhiều các mặt hàng, sản phẩm khác nhau bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Những tác động của dịch Covid-19 là vô cùng lớn, đến nền kinh tế của cả nước và tất cả các […]

Ứng dụng của chất thải trong chăn nuôi

Ngành chăn nuôi nước ta đang có những bước phát triển vượt bậc, từ hộ chăn nuôi chuyển thành hình thức trang trại với mức tăng trưởng ngày càng cao. Nhiều chính sách khác nhau đã được sử dụng nhằm định hưởng và tạo ra những cơ chế để khuyến khích để nhành chăn nuôi […]